Spolupráce s dalšími organizacemi

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

CFE se zúčastňuje práce vykonávané v rámci OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a dále se pravidelně zúčastňuje korespondenčních jednání a pracovních seminářů. Prostřednictvím těchto pracovních seminářů chce OECD shromažďovat informace o předpisech upravujících profesní právo, jež jsou v platnosti v jednotlivých zemích, aby bylo možno přistoupit k deregulaci, která by měla být provedena v co největší možné míře. V této oblasti musí CFE objasnit, že určité profesní regulace je nutno zachovat, aby bylo možno chránit jak daňové subjekty, tak i orgány odpovědné za výběr daní.

Asijsko-oceánská asociace daňových konzultantů (AOTCA)

Kromě toho CFE spolupracuje s asociací AOTCA (Asijsko-oceánská asociace daňových konzultantů). AOTCA je mezinárodní organizací pro daňové odborníky v uvedeném regionu. Hlavním účelem asociace je výměna informací, znalostí a zkušeností v oblasti zdanění a usilování o rozšiřování a rozvoj daňové profese. Prostřednictvím pravidelných setkání zůstávají CFE a AOTCA v úzkém kontaktu.

Statut Rady ECOSOC při OSN

V roce 2007 CFE obdržela konzultantský statut u Rady ECOSOC (Hospodářská a sociální rada OSN). Jako taková se nyní může zúčastňovat jednání Výboru expertů pro mezinárodní spolupráci v daňových otázkách působícího při výše uvedené Radě. Ian Young (předseda Fiskálního výboru CFE pro přímé daně) se zúčastnil 3. zasedání v Ženevě, které se uskutečnilo od 29. října do 2. listopadu 2007. Stáhněte si v případě zájmu příslušnou zprávu zde.

Topic: